Zbirka

Potopite se v svet dokumentov, hranilnikov in knjižic

Jedro zbirke Bankariuma, Muzeja bančništva Slovenije je nastalo iz predmetov Kranjske hranilnice in Mestne hranilnice ljubljanske, ki so se vrsto let hranili v trezorju. Gre za protokolarne in jubilejne dokumente, knjižne izdaje in album, računska poročila, hranilne knjižice, knjigovodske knjige, obrestne tabele, obrazce in podobno. Drugo pomembno jedro je zbirka hranilnikov, ki je začela nastajati v Mestni hranilnici ljubljanski po letu 1961 in je bila vrsto let na ogled v poslovalnici mladinskega varčevanja.

Zbirka Bankariuma se je v zadnjih letih začela povečevati in širiti. Zahvala za to gre tako posameznikom kot posledično instituciji. Posameznice in posamezniki so se zavedali dediščinske vrednosti nekaterih »odsluženih« predmetov, ki so bili del njihove vsakodnevne bančne prakse in življenja z banko. Ti so ohranili predmete v prostorih NLB širom Slovenije. Velik del predmetov pa so naknadno darovali zaposleni in upokojenci NLB, tako da se jih je do odprtja muzeja nabralo več kot 200 – 250.

Hkrati je NLB prepoznala pomen dediščine kot vrednote za ohranjanje znanja, spominov in vednosti o bančništvu in bančnih praksah. Zato je sprejela strategijo hranjenja, varovanja in zbiranja kulturne dediščine v povezavi z bančništvom in bančnimi praksami. Tako v zbirki hranimo predmete in vire, ki so kakorkoli povezani z bančništvom; od administracije, marketinga, bančnih praks, strojne opreme in orodji, do spominov posameznikov, ki so svojo karierno pot zapisali bančništvu.