O nas

Zavod NLB Kulturna dediščina

NLB ima v lasti bogato kulturno dediščino. V preteklosti smo z rednim odkupovanjem del podpirali produkcijo, razvoj in promocijo slovenske likovne umetnosti ter tako ustvarili obsežno Umetniško zbirko slovenske likovne umetnosti 20. in 21. stoletja. Ohranili smo številne z denarjem, bančništvom in bančnimi praksami povezane predmete ter s tem ustvarili za Slovenijo edinstveno bančno Muzejsko zbirko. Obe zbirki je Ministrstvo RS za kulturo, zaradi izjemnega pomena za državo, v letu 2018 razglasilo za nacionalno bogastvo Republike Slovenije.

Z namenom profesionalnega upravljanja nacionalnega bogastva je bil aprila 2020 ustanovljen NLB Zavod za upravljanje kulturne dediščine Ljubljana, skrajšano NLB Kulturna dediščina, ki je v 100% lasti NLB d.d. in je član NLB Skupine. Sedež zavoda je v Ljubljani na Čopovi 3.

Zavod NLB Kulturna dediščina bo skrbel za zbirki kulturne dediščine banke, ju dopolnjeval z nadaljnjimi odkupi del in ju predstavljal širši javnosti. Upravljal bo Muzej bančništva Slovenije na Čopovi 3 v Ljubljani, kjer bo predstavljena Muzejska zbirka bančnih in z banko povezanih predmetov, upravljal pa bo tudi umetnostno galerijo, kjer bo predstavljena Umetniška zbirka slovenske likovne umetnosti 20. in 21. stoletja.

Z ustanovitvijo in financiranjem delovanja zavoda bo NLB kot družbeno-odgovorna finančna inštitucija svojo kulturno dediščino kot del svetovne kulturne dediščine ne samo varovala in ohranjala, pač pa jo bo tudi nadgrajevala, dopolnjevala, interpretirala in predstavljala širši javnosti. S tem doprinaša h globalnemu znanju in vedenju o bančni stroki ter družbenemu razvoju, pa tudi k individualni identiteti in graditvi kolektivne identitete.

Bankarium
Čopova 3
1000 Ljubljana

bankarium@nlb.si

Želite, da vas obvestimo, ko Bankarium odpre svoja vrata?
Da, želim prejemati Bankarium obvestila!